۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

wanted...


آقا ، این خاتمی کجاست؟
9/4/88
.............................
تاریخ زدم برای اینکه وقتی به آرشیو رجوع کردم یادم باشد که از 22 خرداد تا امروزآقای خاتمی 2 تا بیانه بیشتر نداده.
البته از حق نگذریم . شاید بیچاره افتاده تو اتاق شیرها !!!(این هم یک احتمال است.در این جهان هیچ احتمالی قابل رد نیست!!!)

هیچ نظری موجود نیست: