۱۳۸۷ اسفند ۳۰, جمعه

شاد باشید

به دنیای ستمگر هنوزم می شه خندید....سال نو مبارک
*
*
*
ببخشید شرمنده ، فقط یه لطفی بکنین این جمله رو با لحن "حمیرا" بخونین
*
*
امیدوارم در سال جدید شاد و خندان باشید ، چون ما با این خنده خیلی کارها کردیم
دوست دارم تو نوروز هر روز یه پست بدم چون یه دنیا حرف دارم اما می دونم که نمی شه...شاید در آینده چند تا عکس چرند که فکرمی کنم سنبلهای نوروزه بذارم
انسان گاهی در بدترین شرایط هم می تونه شاد باشه..فقط اگه بخواد
تو چهره این دختر و اسباب بازیش یه دنیا امیدواری هست...عکسش رو دوست دارم