۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

امثال الحکم-2

و باز در ورق زدن دیکشنری به این لغت رسیدیم
دانشگاه اول: دقیقا مثل همان عشق اول خاطره انگیز ترین، هیجان انگیزترین و پر نوستالوژی ترین است.