۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

دجله

دیگر در دجله خبری از نیکی نیست
قلوب مردمان را ایزدی نیست

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

صدقه

صدقه قبل از اینکه به دست خدا برسد به دست آقا می رسد
حالا هی بروید برای رفع هفتاد و دو تا بلا صدقه بدهید.
همیشه از هفتاد و دو بلایی که بعد از صدقه قرار است به سرم بیایید می ترسیدم. شما را نمی دانم
راستی آیا تا به حال به حجم در آمد حاصل از صدقه فکر کرده اید؟