۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

مادربزرگ

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد...
راستش را بخواهید به خاطر یک سری مسائل نصفه شب دوباره یاد مادر بزرگ عزیزم افتادم و آمدم شعری برای آن عزیز که حدود 2 سال است که فوت کرده است بگویم !!!! اما ناگاه این مصرع زیبا از حسین پناهی از ذهنم عبور کرد و د.یدم تقریبا تمام چیزی است که می خواهم بگویم

متشکرم حسین به خاطر سادگی و یک رنگیت.

هیچ نظری موجود نیست: